HKMF Vår 2018 Julia Mustonen Faint Noise Sebastian Stevensson och Asuka Nakamura Per Tengstrand Huang-Draglund-Rudolfsson essens:1 Carl Nielsen

Välkommen till vårens konserter med Helsingborgs Kammarmusikförening. Under hösten dominerade stråkinstrumenten men nu blir det blåsinstrumenten som helt står i fokus: fagott, trumpet/trombone och till sist en blåskvintett. Det blir fina tillfällen att närmare lära känna orkesterns alla blåsinstrument (förutom tuba) speciellt som vi siktar på samtal med musikerna om deras instrument under konsertintroduktionerna (45 minuter före konserterna). Två pianokonserter, med två lysande svenska pianister, i vår serie hör till ovanligheten liksom Sounds like!, två konserter med helt ny konstmusik. Som synes en originell och spännande vår – vi ses på Dunkers!

Styrelsen